Bejelentkezés

Keresés

Mindenható jó Istenem,
Neked köszönöm éltemet,
Ma is éltettél engemet
És szent kezed védelmezett.
Erőt, egészséget adtál,
Minden bajtól oltalmaztál,
Ezért áldom szent nevedet,
Hirdetem dicsőségedet.

Míg tart e földi életem,
Dicsőségedet hirdetem.
De még gyenge vagyok nagyon.
Jó tetteid nagyon nagyok,
Nem tudom én megszámlálni,
Jóságodat meghálálni.
Uram, fogadd buzgó sóhajtásom,
Mindhalálig szent neved áldom.

Ha elközelg a végóra,
Testem tér majd nyugovóra.
Jézus Krisztus drága vére
Mossa lelkem hófehérre.
Én bízom nagy kegyelmében,
Mérhetetlen szerelmében.
Bűneimet megbocsátja
A bűnösöknek barátja.
Vétkeimben búslakodom,
Kegyelmedben bizakodom.

Immár közeleg az álom,
Lelkem kezedbe ajánlom.
Rossz álmoktól óvj engemet,
Őrizd egész háznépemet,
Kicsinyeket és aggokat,
Betegeket, fáradtakat,
Akiket a Sátán csábít.
Utat mutass, mely mennybe visz!
Hogy tégedet kövessenek,
Mennyben veled lehessenek.
Uram, halld imádságom,
Nyugodalmam tőled várom.

Ámen

Sárgul a lomb, lehervadott a mező virága,
A kifáradt természet már téli álmát várja.

Az őszi szél, amerre leng, megzörren a levél,
S azt suttogja, midőn lehull, meghal mind, ami él.

Az enyészet dúló keze lever és eltemet
Százados fát, gyönge bimbót, aggot és gyermeket.

Múlandó itt alant minden, öröm és a bánat,
A hatalom s örök élet, Uram, csak tenálad.

Engemet is az időnek gyors folyama ragad,
S egykor mi most vonz, kecsegtet, tőlem mind elmarad.

Tudom, hogy a halálrévet ki nem kerülhetem!
Óh, hogy áldva érjek oda, segélj jó Istenem!

Add, a hitnek gyümölcseit, hordja éltem fája,
S az igazság és szeretet legyen koronája.

Majd ha jön az ősz, a vénkor, ott is szép lesz napom,
Őszült fővel is szent neved boldogan áldhatom.

Köszönöm Jó Istenem áldó kegyelmedet.
Oltalmazzál, kérlek, Jó Atyám engemet.
Kezeidre bízom lelkemet, testemet.

Most nyugodni térek Atyám szent nevedben,
Mert mindég van részem őrző kegyelmedben.
Angyalod őrködik, én nyugszom csendesen,
Őrködöl mellettem.

Atyám, erősítsed a gyenge hitemet!
Szent Lelked töltse be a bűnös szívemet.
Érzem én Jó Atyám áldó kegyelmedet.
Én gyermeked vagyok,
Bár sújt is szent karod

Megváltóm, Jézusom, én drága orvosom,
Könyörülj azokon
A betegségben szenvednek
Reád várnak, jöjj, gyógyíts meg.
Jézusom egy szavad elég
Bármilyen nagy a szenvedés:
Megváltóm, Jézusom, téged áldjon minden élő lélek,
mert tied dicsőség mennyben-földön örökké!

Égi Atyánk nagy Istenünk,

A békéért esedezünk

Hogyha vész jönne hazánkra,

Védje kegyelmed palástja.

Oltalmazd e drága Hazánk,

Küldd hozzánk béke Angyalát.

Atyánk: hallgasd meg fohászunk,

Te vagy a mi erős várunk.

Másban reménységünk nincsen,

Csak benned kegyelmes Isten.

Amen