Bejelentkezés

Keresés

Nem tudom, mit csináljak. Menjek vagy ne, olyan kétséges, olyan ideges vagyok, hogy az rémes. Úgy fogok csinálni, hogy ott leszek, mire kell és rögtön fölülök a villamosra, megnézem, hogy ő ott van-e és utána pedig elmegyek. Én azt hiszem, ez lesz a legjobb. Most itt ülök a kertbe, még túl korán van, úgy fogok csinálni, hogy a pontos időre ott leszek és akkor majd meglátom, hogy ő ott van-e. Most jut eszembe, hogy a magyar templomba ne felejtsek elmenni.
Hát a Jóisten is úgy akarta és én is, hogy nem találkoztam. Persze, nem jött el, mert gondolta, hogy na, mi közöm van nekem egy ilyen buta libához, pláne, ahogy én először kezeltem. Hála Istennek… Hát az olaszok megüzenték a háborút az angoloknak. Ez nagy szenzáció a mai napon, mindenki egész oda van, az utcán csak úgy állnak az emberek és hallgatják a híreket. Úgy félek és úgy féltem Bundáskámat. Olyan ideges vagyok, nem tudom, miért.
sturmann_karolina Veres Pálné Beniczky Hermin édesanyja, ózdi és zádorházai Sturmann Márton udvari tanácsos leánya, ki egyike a 19. század elején élt legnagyobb műveltségű asszonyoknak, korán özvegységre jutva, minden erejét gyermekei nevelésére fordította. Annyira szeretett neveléssel foglalkozni, hogy a béresek gyermekeit maga köré gyűjtötte és írni, olvasni, számolni tanította őket. Az 1831-es kolerajárvány vitte sírba. Az árván maradt Hermint és két testvérét ezután a Sturmann-nagyszülők nevelték tovább Tógyörkön.

Legdrágább kincs a földön,
amit pénzért venni nem lehet,
amit semmi sem pótol,
az anyai szeretet.

Dombi Dominik
(Az irodalmi pályázat különdíjas pályaműve)

Ne szakítsd el anyától a gyermeket,
Ne tépd ki szájából tápláló melleket,
Ne tégy bilincset ringató kezekre,
Ne tégy lakatot anyai szívekre.

Ne kérd számon soha az anyát,
Miért szereti jobban lányát vagy fiát,
Ne kérj! hanem erőt adj a világon minden anyának,
Örülni tudjon minden asszony a gyermeki áldásnak.

Hisz én tudom, anyának lenni mit jelent,
Hisz megáldottál, drága Istenem,
Nekem a föld körülöttük forog,
Testem csillagként fejük fölött ragyog.


Anyának lenni mit jelent?
Minden igaz anyában ott a felelet,
Bennem is, mint a földön minden anyában,
Köszönet és alázat van, hogy anyává váltam.

Hát érted már, drága Istenem,
Megérted anyai szívemet
Tőlem a világon mindent elvehetsz,
Csak ne szakítsd el tőlem gyermekeimet.

Bálint Csabáné
(Az anyák napi irodalmi pályázat nyertes pályaműve)

majusfa Május elsején meg pünkösdkor, akkor szokott lenni májusfa állítva a templom előtt. Az szépen ki volt díszítve olyan papírszalagokkal meg papírláncokkal, azt szokták a báró úr erdejéből hozni legények kocsival, szétnyújtották a kocsit, mert az volt 4 vagy 5 méteres is. Voltak olyan legények, akik úgy tartották, hogy első legények, akkor összebeszéltek, hogy akinek volt lófogatja, akkor lófogaton hozták kocsival, és úgy volt a templom előtt fölállítva az a májusfa. Meg itthon is, amelyik lány volt olyan nagyon híres… De hát aztán má nem volt szabad a fenyőket így pusztítani, akkor bármilyen ágból szoktak csinálni, fűzfából vagy hársfából, és azt földíszítették papírral. De amelyik lánynak volt udvarlója, akkor kendőt kötött rá, ilyen olajos kendőt. De hát azt má úgy vigyáztak, hogy azt csak akkor tegyék reggel, amikor már járkálnak a népek, nem este, hogy ezt az ajándékot, amit a legény a lánynak adott, hogy akárki elvigye. Azt már úgy készítették el.

(Részlet a Manga János adatközlője voltam c. hanganyagból)

A keresztény egyház egyik fő ünnepe, mely a húsvétot követő ötvenedik napon kezdődik.  (Elnevezése a görög pentekosztész ’ötvenedik’ szóból származik.) A zsidó vallásból ered, ahol az aratás, az első gyümölcsök, majd később a tízparancsolat adományozásának az emlékét ülték. A keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. A legjellegzetesebb pünkösdi népszokások: az ügyességpróbákkal egybekötött pünkösdi királyválasztás (pünkösdi királyság), a lányok, legények (kisfiúk és kislányok) falufeljáró köszöntése (pünkösdölés), és a kislányok köszöntése (pünkösdi királynéjárás).
− Bő, zöld szoknyában, széles terebéllyel
Mesékről álmodom, ha jő az éjjel.
A lombjaim közt almák aranya.
Mindig csak adnék, én, örök anya.

Szép piros a pünkösd reggel,
Mintha tűzzel, Szentlélekkel
Menny-föld tele volna;
E napot fent s lent megűlik.
E nap oly ragyogva nyílik;
Mint hajnali rózsa.

Mint az áldozócsütörtök
Olyan lesz őszi időtök.
Pünkösd-napi esésre
ne várj áldást vetésre.
Május hava hűvössége
A gazdának üdvössége.