Bejelentkezés

Keresés

(Alsósztregova, 1823. jan. 21. - Alsósztregova, 1864. okt. 4.)
madach_imre

Költő, író, drámaíró, az MTA tagja

A 19. századi magyar drámaírás legnagyobb alakja, Madách Imre régi nemesi családok sarjaként született. 1837-ben kezdte egyetemi tanulmányait a pesti egyetemen, ahol előbb bölcseletet majd jogtudományokat hallgatott. Egyetemi tanulmányai alatt írta első verseit, melyek 1840-ben jelentek meg, és bár kapcsolatba került a kor irodalmi elitjével, 1840-ben Nógrád vármegyébe költözött. Lírai költeményei mellett már ekkor is írt drámákat, ezek azonban későbbi műveihez képest kiforratlan alkotások, melyeket átjár a pesszimizmus és a nőgyűlölet. 1845-ben beleszeretett a bihari alispán leányába, Fráter Erzsébetbe, akit a család heves ellenzése ellenére nőül vett. A házasság után a csesztvei családi kastélyban hat boldog évet töltött feleségével, ami nagyban hozzájárult költői fejlődéséhez. Új érzéseit, hangulatát a Vadrózsák c. dalciklusában örökítette meg. A szabadságharc bukása után bújtatta Kossuth személyi titkárát, ezért egyévi börtönre ítélték. A börtönben meglátogatta a Veres házaspár, akikkel jó kapcsolatot ápolt. A vanyarci birtokon találta meg azt a szellemi légkört, ahol megértették az ő nagyságát. Rabsága alatt felesége állítólag megcsalta, ezért 1854-ben elvált tőle. Visszatért pesszimista világképéhez. Fő műve, "Az ember tragédiája" drámai költemény, amely klasszikussá tette rangját, és amelyet 1859 - 60-ban írt, messze kimagaslik többi alkotása közül. Veres Pálné személyisége erősen hatott Éva alakjának megformálásában. Egyes Madách-kutatók szerint a Veres család nőtagjaihoz gyengédebb érzelmek fűzték a költőt. A tragédia meghozta országos siker után Madáchot a Kisfaludy Társaság 1862-ben tagjává választotta.