Bejelentkezés

Keresés

(1813-1876)

Született 1813-ban. A nála 13 évvel idősebb Degenfeld- Schonburg Ottó grófhoz ment feleségül. Gyermekeik: József és Lajos.

Veres Pálné fiatalkori barátnője volt, 30 év után találkoztak újra. „Éppen abban a pillanatban értünk az előszobába, midőn anyám az ő egykori barátnőjének- kit már vagy 30 év óta nem látott; Teleki Augusztának- karjaiba repül és örömükben mind ketten sírnak. A grófné mellett ott volt körülbelül 8 éves fia, Lajos is. Rövid idő múlva viszonoztuk ezen kedves látogatást, s ekkor láttam először, hosszu csibukjával, barna szalmakalapban a kertben ülve gróf Teleki Józsefet a „Hunyadiak kora” nagynevű íróját, a Tud. Akadémia elnökét. Azután nagyon gyakran látogattuk meg egymást.” (Rudnayné: Emlékeim)
Auguszta testvérét, Teleki Lászlót minden évben meglátogatta, hol Párizsban, hol Brüsszelben. Gyermekeit és azoknak nevelőjét mindig magával vitte. Saját házánál 8-12 árvát ápolt folyamatosan; nevelte és tanította őket, kereső szakma megszerzését is biztosította számukra. Az 1854-ben történt ilyen esetről a Nagy Tükör c. folyóirat is beszámolt: „Egy eset különösen említést érdemel. 1854 telén egy felvidéki tót járt a vidéken koldulgatva. Alig 9 éves fiának keze lába elfagyott; a nyomortól gyötrött apa a nyomorék gyereket az emberek közönyére bízva Szirákon elhagyta, ki a zord téli idő dacára, majdnem minden ruha nélkül térdein csúszva koldulgatta kenyerét, – míg a szerencsétlen sorsáról értesülvén a nemes grófnő, az elhagyott nyomorékot azonnal orvosi ápolás alá rendelte. Jelenleg a fiú egy sziráki szabónál tanul, a grófnő fizetvén érte a mesternek évenként 120 Ft-ot.”
Özvegységre jutása után, 1856-ban férjhez ment a nála 13 évvel fiatalabb Bozó Pálhoz, gyermekei ifjú nevelőjéhez.
Az Országos Nőképző Egyesület 1872/73, ill. 1873/74-es évkönyvében alapító tagként írták nevét (már 1868-ban tag lett), az egyesületet adományokkal segítette.
1876-ban halt meg. Az egyesület fájdalmát fejezte ki halála felett: „Ez évben vesztette el […] továbbá Bozó Pálné, Teleky Auguszta grófnőt, az egylet egyik legrégebbi alapító tagjainak és lelkes pártolóinak egyikét…”